Almanya’da seçmeli İslam din dersine engel yok

Irkçı parti Almanya İçin Alternatif (AfD) partisine anayasa engeli.

Almanya’da sağcı olarak bilinen, Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin islam din dersi itirazını mahkeme reddetti

Bavyera Eyalet Anayasa Mahkemesi, eylül ayından itibaren eyaletteki okullarda seçmeli ders olarak verilecek İslam derslerinin iptali istemiyle başvuruda bulunan sağcı popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisini geri çevirdi.

Yargıçlar AfD’nin “acil” ibaresiyle yaptığı başvurunun değerlendirildiğini ve reddedildiğini açıkladı. Böylece Bavyera Eyalet Parlamentosu’nun yaz tatiline girmeden önce kabul ettiği, seçmeli İslam din dersinin yeni öğretim yılında başlamasının önü de açılmış oldu. Bayvera Eyalet Anayasa Mahkemesi, AfD dışında bir kişinin de şahsen başvuruda bulunarak seçmeli İslam derslerinin müfredata alınmasına itirazda bulunduğunu, bu itirazın da değerlendirilerek reddedildildiğini açıkladı.

ANAYASAYA UYGUN

Hakimler, AfD’nin başvurusunda temel eksiklikler bulunduğunu kaydetti. Buna göre, dersin verilmesine ilişkin yasal düzenleme eyalet meclisinde görüşülürken AfD üyeleri, uygulamaya dair itirazlarını anayasal gerekçelerle bir çerçeveye oturtmayıp kesin ve net olmayan hukuki gerekçeler ileri sürdü ve ayrıca genel olarak İslam din dersine yönelik siyasi çekincelerini belirtmekle yetindiler.

Hakimler ayrıca özel bir şahıs tarafından verilen ikinci itiraz başvurusunun da ikna edici olmadığını kaydetti.

Bayvera Anayasa Mahkemesi’nin kararında, sadece Müslüman çocuklar için öngörülmeyen seçmeli İslam din dersi uygulamasının prensipte anayasaya uygun olduğu belirtildi. Hakimler, seçmeli İslam din dersi verilmesi ile ne eşitlik ve devletin tarafsızlık ilkesinin zedelendiğine, ne de öğrenciler ve ebeveynlerinin hürriyetlerinin kısıtlandığına kanaat getirdiklerini duyurdu.

İslam din dersi aslında 2009-2010 öğretim yılından beri proje olarak var

Federal sisteme sahip olan Almanya‘da eğitim, eyalet hükümetlerinin yetkisi ve sorumluluğu altında. Bu bağlamda Almanya’nın farklı eyaletlerinde değişik din dersi modelleri uygulanıyor. Bavyera’da ise model proje olarak İslam din dersi verilmesine 2009- 2010 öğretim yılında başlandı. Model proje olarak sürerken 350 okul buna dahil oldu. İslam din dersine yaklaşık 16 bin 500 öğrenci katılıyor. İslam din dersi verilmesinde görevli yaklaşık 100 öğretmen de görev yapıyor. Bavyera’da öğretim yılının başlayacağı eylül ayından itibaren İslam din dersi seçmeli din dersi olarak artık sadece proje bazlı değil düzenli ders olarak sunulacak ve seçmeli etik dersine alternatif olarak öğrencilerin tercihine bağlı olarak verilecek. Ders, okulların yaklaşık yüzde beşinde 10’ncu sınıflara kadar verilebilecek.

(artı gerçek)

Foto: Hanspeter Lechner – Pixabay