Ulm Alevi Kültür Merkezi Kadınlar Kolu Toplantısı gerçekleştirildi


Yapımı tamamlanan Ulm AKM’de  Kadın Kolları tarafından 8 Mart’ın tarihsel-güncel anlamı, yaşadığımız andaki emperyalist işgal, saldırganlık ve savaş kışkırtıcılığı, hegamonya savaşımının neden ve sonuçları ile bu gerici savaşın emekçi kadınlar üzerindeki etkilerine dair sunumlar gerçekleştirildi.

Mor Kızıl Kolektif aktivistleri de 8 Mart’ ın güncel ve tarihsel anlamını, emperyalist gerici işgal ve savaşın nedenleri, sonuçları ve özellikle de emekçi kadınların buna karşı nasıl örgütlenmesi ve mücadele etmesi gerektiğine dair sunum gerçekleştirdi. Mor Kızıl Kolektif’ in tanıtımının da gerçekleştirildiği toplantı, oldukça olumlu oldu. 

Yanı sıra, Ulm AKM Kadınlar Kolu olarak gerek kadınlar gerekse dernek olarak yapılacak çalışmalara dair tartışma ve planlamalar değerlendirildi.

Yaklaşık olarak 40 emekçi kadının katılım sağladığı toplantı, gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalar ve birlikte hareket etme anlamında verimli bir toplantı olmuştur.

AHM – Ulm