6 Avrupa ülkesinde her dört kişiden birinin “mali durumu riskli”

Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya ve Birleşik Krallık’ta yapılan bir anketin sonuçları, katılımcıların yüzde 29’unun masraflarını kısmak için öğün atladığını gösteriyor. Ebeveynlerin yarısı, çocuklarını doyurmak için kendi yemeklerinden kısıyor.

Fransa merkezli yoksullukla mücadele örgütü Secours Populaire, Avrupa’nın altı ülkesinde hayat pahalılığını ele alan bir araştırma yaptı.

Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya ve Birleşik Krallık’ta 6 binin üzerinde kişinin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, her dört kişiden biri mali durumunun “riskli” olduğunu düşünüyor.

Ipsos’un Secours Populaire için yaptığı anketin sonuçları, katılımcıların yüzde 80’inin “halihazırda zor harcama kararları aldıklarını” gösteriyor.

The Guardian’ın aktardığına göre, altı ülkeden katılımcıların yüzde 64’ten fazlası alım güçlerinin son aylarda azaldığı görüşünde. 

Yunanistanlı yurttaşların yüzde 68’i son aylarda alım güçlerinin düştüğünü söylerken bu oran Fransalı yurttaşlar için yüzde 63, İtalyalı katılımcılar için yüzde 57, Almanyalılar için yüzde 54, Birleşik Krallık’taki yurttaşlar için yüzde 48 ve Polonyalılar için yüzde 38’di.

Yüzde 29, öğün atladığını söylüyor

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 80’i artan hayat pahalılığı karşısında harcamalarını kısmak için bir dizi “zor harcama kararı” almış durumda. Katılımcıların yüzde 62’si seyahat masraflarını kısarken, yüzde 47’si ısınma masraflarını kısma yoluna gidiyor.

Katılımcıların yüzde 42’si bu süreçte aile veya arkadaşlarından borç aldığını söylüyor. İkinci bir iş bulanların oranı ise yüzde 40. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 29’u da öğün atlama yoluna gidiyor.

“Beklenmedik bir masraf her şeyi değiştirebilir”

Araştırmayı yapan örgüt, “beklenmedik bir masrafın her şeyi değiştirebileceği” durumları “riskli mali durum” olarak nitelendiriyor.

Bu tanıma göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 27’si mali durumlarının “riskli” olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 55’i, ilerleyen aylarda mali durumlarının riskli bir hal alabileceğini dile getirirken bu olasılığın çok yüksek olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 17.

Mali durumlarının riskli bir hal alacağından endişe duyanların oranı İtalya ve Yunanistan’dan katılımcılar için yüzde 70 ve yüzde 68 iken bu oran Birleşik Krallık için yüzde 47, Fransa için yüzde 42.

Yüzde 76, boş zaman etkinliklerinden kısıyor

Anket sonuçlarına göre, altı Avrupa ülkesinden katılımcıların yüzde 76’sı bu süreçte boş zaman etkinliklerinde kısıntıya gidiyor.

Yüzde 72, saç ve bakım masraflarını kısma yoluna giderken kıyafet masrafından kesinti yapma yoluna gidenlerin oranı da yüzde 72.

Ankete katılan ebeveynlerin yüzde 48’i çocuklarını doyurabilmek için düzenli olarak kendi yemeklerinden kıstıklarını söylüyor. Yüzde 66 ise çocuklarının etkinliklerini sınırlandırmak zorunda kaldığını ifade ediyor.

Anket sonuçlarına göre, ebeveynlerin yüzde 49’u gelecekte çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayacaklarından endişeli. Yüzde 33, halihazırda çocuklarına istedikleri kadar çeşitli yemekler yediremediği görüşünde.

Öte yandan, Almanya’daki emeklilerin yüzde 61’i mali durumlarını riskli olarak görürken, İtalya’da gençlerin yüzde 57’si ve Birleşik Krallık’taki tek ebeveynli ailelerin yüzde 55’i mali durumlarını riskli buluyor.

6 ülkedeki enflasyon oranları

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın 31 Ekim’de paylaştığı Ekim 2022 yıllık tüketici enflasyonu tahminlerine göre, geçtiğimiz ay Almanya’daki enflasyon oranı yüzde 11,6, Yunanistan’da yüzde 9,8, Fransa’da yüzde 7,1, İtalya’da yüzde 12,8 seviyesindeydi.

Bu dönemde Polonya’nın enflasyonu yüzde 12,9 olarak kayıtlara geçerken, Birleşik Krallık’ın Eylül enflasyonu yüzde 10,1’di.