Almanya’da her dört kişiden biri göçmen kökenli

Almanya’da Federal İstatistik Dairesi’nin açıklamasına göre her dört kişiden biri göçmen kökenli. Göç kökenliler arasında en kalabalık grubu Türkiyeliler oluşturuyor.

Almanya Federal İstatistik Dairesi‘nin verilerine göre 2021’de ülkede 22 milyon 300 bin kişi göç kökenli olarak kabul ediliyor. Buna göre Almanya’da nüfusun dörtte biri, yani yüzde 27,2’si göç kökenli.

Federal İstatistik Dairesi’nden yapılan açıklamada göç kökenlilerin sayısında 2020’ye oranla yüzde 2 artış kaydedildiği belirtildi. 2020’de bu sayı 21 milyon 900 bin olarak duyurulmuştu.

Almanya’da bir kişinin göç kökenli olarak tanımlanabilmesi için bu kişinin ya kendisinin ya da ebeveynlerinden birinin Alman vatandaşı olmaması gerekiyor. Sonradan Alman vatandaşı olanlar için bu kavram bazen kültürel bazen de coğrafi ipucu vermesi amacıyla, geldiği ülke veya kültür ile beraber anılarak kullanılıyor. Türk vatandaşlığından Alman vatandaşlığına geçenlerde örneğin ‘Türkiye kökenli Alman vatandaşı’ ibaresi yaygın şekilde tercih ediliyor.

GÖÇ KÖKENLİLERİN yüzde 53’Ü ALMAN VATANDAŞI

Yapılan açıklamada Almanya’da yaşayan göç veya göçmen kökenlilerin 11 milyon 800 bininin Alman vatandaşlığına sahip olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu göç geçmişi bulunan bu grubun yüzde 54‘ünü yani yarıdan fazlasını da doğuştan Alman vatandaşı olanlar oluşturuyor. Bu kesim ile ebeveynlerinden birinin yabancı ya da sonradan Alman vatandaşı olmuş ya da evlatlık yoluyla Alman veya Alman kökenli olup da başka ülkelere göçmek zorunda kalmış kişiler olmaları kastediliyor ki bu son grup özellikle Hitler döneminde ülkeyi terk eden ve çoğunlukla Sovyetler Birliği’ne yerleşen ve Sovyetler’in dağılmasından sonra Almanya’ya dönen Yahudi kökenli Alman vatandaşlar ve torunları kastediliyor.

Almanya’da göç veya göçmen kökenli grubun yüzde 62’si bir başka Avrupa ülkesinden gelip yerleşen veya ailesi yerleşmiş olup da Almanya’da doğanlardan oluşuyor. Bu da göçmen kökenliler arasında 13 milyon 900 bin kadarlık bir kesimin Avrupa’dan geldiği anlamını taşıyor. Bunlardan 7 milyon 500 bininin kökeni Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden gelmiş olanlar oluşturuyor.

Göç kökenliler arasında ikinci büyük grubu Asya’dan gelenler oluşturuyor. 5 milyon 100 bin ile Asya ülkelerinden göç edenler veya onların evlatları veya torunları oluşturuyor. Bu da göçmen kökenlilerin yüzde 23’üne tekabül ediyor. Asya ile kastedilenler arasında uzak doğu ve Ortadoğulu olanların sayısı 3 milyon 500 bin civarında kaydediliyor.

Afrika ülkelerinden gelen göçmen kökenlilerin sayısı da 1 milyon 100 bin olarak açıklandı. Bu da yine göçmen kökenlilerin yaklaşık yüzde 5’i anlamına gelliyor.

Kuzey, Orta ve Güney Amerika ile Avusturalya’dan gelenlerin toplamının ise 700 bin civarında olduğu, bunun da göçmenlerin yüzde 3’üne tekabül ettiği haber veriliyor.

EN ÇOK GÖÇ KÖKENLİ TÜRKİYE’DEN

Almanya’da yaşayan ve kendisinin veya ebeveynlerinin kökenleri başka ülkelerde olan kişilere bakıldığında en çok göç gönderen ülkeler bazında ise başı Türkiye çekiyor. Türkiye kökenlilerin oranının yüzde 12 ile birinci sırada geldiği belirtiliyor.

Ülkeler bazından en çok göçmen gönderen ikinci ülke yüzde 10 ile Almanya’nın komşusu Polonya. Onu yüzde 6 ile Rusya Federasyonu, onu da yüzde 6 ile Kazakistan ve yüzde 5 ile Suriye takip ediyor.

Ukrayna kökenlilerin oranıysa 2021 itibarı ile 308 bin olarak bildiriliyor. Bunların yüzde 82’si ile büyük çoğunluğu bizzat kendisi göç etmiş ve ortalama olarak da 19 yıldır Almanya’da yaşayan kesim oluşturuyor.

EVDE ALMANCA KONUŞULUYOR

Almanya’da yaşayan 22 milyon 300 bin göçmen kökenliden 7 milyon 200 bini yani yüzde 32’si evde sadece Almanca, 3 milyon 100 bini yani yüzde 14’ü de ağırlıklı olarak Almanca konuştuğunu beyan ediyor. Böylece bu da toplamda göçmen kökenlilerin neredeyse yarısının, oran olarak yüzde 46’sının sadece veya ağırlıklı olarak Almanca konuştuğuna işaret ediyor.

Almanca dışında evde en çok konuşulan dillerse sırasıyla şöyle: Türkçe yüzde 8, Rusça yüzde 7, Arapça yüzde 6.

Ailesinde veya kendisinde göç geçmişi bulunanların yaklaşık yarısı, yüzde 49’u çok dilli, evde Almancanın yanı sıra en azından bir başka dil daha konuşan bireylerden oluşuyor.