ASM 6. Kongresi gerçekleştirildi

Avrupa Sürgünler Meclisi (ASM)’nin 6. Kongresi başarıyla gerçekleştirildi. Kongrede, 12 kişiden oluşan yeni Yürütme Kurulu seçildi.

Merhaba Haber Merkezi

Pandemi nedeniyle ertelenen kongrenin ASM üyeleri ve dostlarının bir araya geldikleri, fiziki olarak gerçekleştirilecek bir etkinlik olarak düzenlenmesi öngörülmüştü, ancak toplantılarla ilgili olarak sürekli yeni kısıtlamaların gündeme gelmesi üzerine, bir kere daha ertelemek yerine 6. Kongrenin online yapılmasına karar verilmişti.

ASM 6. Kongresi, online olarak gerçekleştirilmek zorunda kalınsa da başarılı bir kongre oldu. Kongrede, 2 yıl görev yapacak olan 12 kişilik yürütme kurulu da seçildi.

Kongre ile ilgi ASM’nin internet sayfasında yer alan bilgilendirmeyi aşağıda veriyoruz:

Kongre, demokrasi, eşitlik, özgürlük, devrim ve sosyalizm uğruna mücadelede hayatlarını kaybeden her can anılarak başlatıldı.

ASM eş sözcüsü Mahmut Özkan`ın açılış konuşması ile başlayan ASM 6. Kongresi, kongre gündemlerinin onaya sunularak onaylanması ardından tartışma ve değerlendirmelere geçildi.

ASM 3 yıllık faaliyet raporunun okunması ardından yapılan değerlendirmelerde, ASM`nin pandemi koşullarına rağmen kurumsal olarak sürdürdüğü faaliyetler ve yaptığı çalışmalar esasta olumlu ve başarılı değerlendirildi. Sürgün Dergisi’nin çıkartılması olumlu bulundu ve SÜRGÜN`ün 3. sayının haftaya dağıtımına başlanacağı belirtildi.

Önümüzdeki dönemin Çalışma programı ve hedefleri üzerine sunulan karar tasarıları, katılımcıların öneri ve katkılarıyla zenginleşen bir şekilde kabul gördü.

Emperyalist-kapitalist sistemin barbar ve baskıcı politikalarından, savaşlardan, geçim sıkıntılarından, politik baskı ve işkencelerden kaçan, yurtlarını terk etmek zorunda kalan yüzbinlerce göçmen ve sürgünün Avrupa kapılarına dayandığı, Yunanistan, Polonya, Belarus sınırlarında polis şiddeti ve soyguna tabi tutularak geri iade edildiği, interpol aramaları üzerinden özgürlükleri kısıtlanan sürgünlerin sayısının arttığı, Türkiye`de hüküm sürmekte olan faşist diktatörlüğün azgın biçimde tüm muhaliflere yönelik baskı ve tutuklamalarını artırdığı bu süreçte;  genişleyerek ve katmanlaşarak artan Sürgünlük ve sorunlarına dikkat çekerek bir odak olabilecek ASM`nin, tarihsel olarak önemli görev ve sorumlulukları olduğu bilinciyle; daha etkin ve kalıcı kurumsal çalışmalarını artırması, zenginleştirmesi gerektiğinde hem fikir olundu.
Kongrede gönüllü olarak ASM faaliyetlerini omuzlamak ve katkı vermek için 12 kişiden oluşan yeni Yürütme Kurulu  belirlendi. Bu kurulun daha sonra toplanarak, kendi içinde görev bölümü yapması karar altına alındı.

Kongrede yeni seçilen Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu: Metin Ayçiçek, Mahmut Özkan, Engin Erkiner, Nejat Pişmişler, İbrahim Atmaca, Turgay Çelik , Hüseyin Şenol, Alattin Çelik, Enver Enli, Mustafa Bağçiçek, Şen Süer, Sait Akgül.

Hukuk Komisyonunda ; Avukat Ahmet Fazıl Tamer ve Avukat Zeliha Kabataş görev aldılar.

Üyelerimizden olan 12 Mart 1971 darbesinden günümüze en eski sürgünlerden Vatansız gazeteci olarakta tanınan Gazeteci, Yazar Doğan Özgüden ve İnci Tuğsavul`un  ASM `nin  çalışmalarına verdikleri destek ve katkının değerli, anlamlı bir yerde durduğu belirtilerek, 6. Kongre tarafından Onur Üyeleri olarak kabul edildiler.

Katılan herkesin görüş ve önerilerini sunduğu 4 saat süren verimli ve başarılı bir kongre gerçekleşti.