Savaşa karşı Barış Mitingi

Ulm’da “Barış Günü” ve “Seçimler” etkinliği bir arada gerçekleştirildi.

Merhaba (Ulm)

            Ulm’da MLPD ve Internationalistiche Bündnis (InterBündnis)  tarafından düzenlenen “Savaş Karşıtı” eyleme, Ulm yerelinde ADHF, AGİF, ATİF ve KON-MED’in yer aldığı Avrupa Demokratik Güç Birliği (ADGB) de destek verdi. Rebell, SKB, YDG, Young Struggle ve HDP aktivistleri de etkinlikte yer aldı.

            Almanya’da “Savaş Karşıtı Gün”, Türkiyeli sosyalistler tarafından da “Barış Günü” olarak kutlanan 1 Eylül mitingi şehir merkezinde gerçekleştirildi. Eylem aynı anda seçim tanıtım gösterisi olarak da düzenlendi.

            Yapılan konuşma ve açılan pankarlarda “Savaş karşıtı, barıştan yana”  tavır sergilendi. Konuşmalarda ağırlıklı olarak, gündemdeki yeri nedeniyle Afganistan, Orta Doğu ve dünyanın diğer bölgelerindeki işgaller üzerine duruldu. Emperyalist saldırganlığın günümüzün en büyük tehlikesi ve savaşların baş sorumlu olduğunun altı çizildi.

            26 Eylül genel seçimleri için MLPD’nin bölge adayı SKB aktivistlerinden Gülay Öztoprak’ın tanıtımı yapılırken, oy vermenin de önemine dikkat çekildi.