Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski

Almanya’da 2023 yılında 17,7 milyon kişinin, yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğu açıklandı.

Merkezi Wiesbaden’de bulunan Federal İstatistik Dairesinin, Avrupa Birliği gelir ve yaşam koşullarına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçları açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre, 2023’te Almanya’da nüfusun yüzde 21,2’sine tekabül eden 17,7 milyon kişi, yoksulluk veya sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Bu verilerde bir önceki yıla göre önemli bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Araştırma 2023’te nüfusun yüzde 14,3’ünün yani neredeyse 12 milyon kişinin yoksulluk riskiyle karşı karşıya kaldığını ortaya çıkardı. Bu, ülkedeki her 7 kişiden birinin yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya geldiği anlamına geldi.

2022’de yoksulluk riskiyle karşı karşıya olanların oranı yüzde 14,8 olmuştu.

Önemli maddi ve sosyal yoksunluğun nüfusun yüzde 6,9’unu yani 5,7 milyon insanı etkilediği belirtildi. 2022’de bu rakam yüzde 6,2 idi.

Yoksulluktan etkilenenlerin kiralarını ödeyemediği, bir haftalık tatili karşılayamadığı veya ayda bir kez bile dışarıda yemeğe çıkamadıkları belirtildi.

65 yaş altı nüfusun yüzde 9,8’inin yani 6,2 milyon kişinin, iş gücüne katılımın çok düşük olduğu bir hanede yaşadığı da araştırma sonuçlarına yansıdı. 2022’de bu rakam yüzde 9,8’di.

Araştırma sonuçları hesaplanırken ortalama gelirin yüzde 60’ından azına sahip herkes, yoksulluk riski altında sayıldığı belirtildi.

2023’te bu rakam yalnız yaşayanlar için ayda net 1310 euro, iki küçük çocuğu olan iki yetişkin için ise ayda 2751 euro olarak hesaplandı.