Dünya Arı Günü

Araştırmacılara göre, 50 yıl içinde arı türlerinin neredeyse yarısında meydana gelecek popülasyon kaybı dünyayı felakete