Alman Vatandaşlığına geçenlerin kendi vatandaşlıkları kalmalıdır | Macit Karaahmetoğlu


Federal Meclis Milletvekili (SPD) Macit Karaahmetoğlu, çifte vatandaşlık ile ilgili gelinen son durumu Konuk Yazar olarak, Merhaba Gazetesine yazdı.


Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD), uzun yıllardır vatandaşlık yasasının kolaylaştırılmasını, özellikle de çifte vatandaşlığın genel olarak mümkün kılınmasını talep etmektedir. Eski koalisyon ortakları CDU/CSU ile bu yasa değişikliği şimdiye kadar mümkün olmadı.

Şimdi iktidardaki koalisyon bu gecikmiş reform sürecini başlattı ve vatandaşlık yasasını modernize edecek. Gelecekte bu yasa bir göç ülkesi olan Almanya’nın sosyal gerçekliğine uygun olacak ve göçmenlik geçmişi olan pek çok insanın haklı ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Devlet bu yasa değişikliği ile aynı zamanda bu insanların burada iyi bir şekilde karşılandıklarına ve bu ülkenin bir parçası olduklarına dair açık bir sinyal göndermektedir.

Federal Meclis Milletvekili (SPD) Macit Karaahmetoğlu

Şu anda Federal İçişleri Bakanlığı’nın elinde sadece bir yasa tasarısı taslağı var. Federal hükümet kabinesinin Haziran ayı sonunda, yasa Federal Meclis’te görüşülmeden ve nihayetinde kabul edilmeden önce bu konuda bir karar vermesi bekleniyor. Dolayısıyla yasa taslağında hala değişiklikler olabilir.

Mevcut taslak ne gibi değişiklikler öngörüyor?

Doğumla Alman vatandaşlığına geçmeyi kolaylaştırmak istiyoruz (Doğum yeri ilkesi gereği). Şimdiye kadar burada doğan bir çocuğun doğumda Alman pasaportu alabilmesi için ebeveynlerinin sekiz yıl boyunca Almanya’da ikamet etmesi gerekiyordu. Gelecekte bu süre sadece 5 yıl olacak.

Vatandaşlığa geçiş şu ana kadar ancak 8 yıllık ikametten sonra mümkün olmuştur. Burada da bu süreyi 5 yıla indirmek istiyoruz. Özellikle Almanya’daki farklı entegrasyon başarıları durumunda bu süre üç yıla kadar kısaltılabilir.

Pek çok kişinin reddettiği çifte vatandaşlığın arkasında, bugün Almanya’da hala geçerli olan çoklu vatandaşlıktan kaçınma ilkesi yatmaktadır. Bu ilke uzun bir süredir vatandaşlığa kabul uygulamasıyla örtüşmemektedir. 15 yılı aşkın bir süredir, tüm vatandaşlığa kabullerin yarısından fazlası çoklu vatandaşlık kabul edilerek gerçekleştirilmiştir, çünkü bazı ülkeler Alman vatandaşlığı alınırken kendi vatandaşlığından da çıkarmıyor. 2021 yılında, tüm vatandaşlığa kabullerin yüzde 69’u önceki vatandaşlık korunarak gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla burada önemli olan adalet ve eşit muameledir. Bizim için, vatandaşlığa geçenlerin hangi ülkeden geldiklerine bakılmaksızın önceki vatandaşlıklarını koruyabilmeleri gerektiği açıktır.

Son olarak, hala yeterli dil becerisine sahip olmayan birinci kuşak olarak tabir ettiğimiz Almanya’ya ilk gelen işçiler için vatandaşlığa geçişi kolaylaştırmak istiyoruz. Onlara saygı gösterilmelidir. Ülkemizin inşasına yardımcı oldular ve şimdi Alman olmak istiyorlarsa dil gereklilikleri çok yüksek olduğu için başarısız olmamalılar. Bu arada, bu durum gelecekte 68 yaşın üzerindeki herkes için geçerli olmalıdır.

Neredeyse on milyon insan daha kolay vatandaşlığa kabulden faydalanabilir, ancak bunun ötesinde, bu düzenlemeleri çeşitlilik içeren toplumumuz için bir kazanç olarak da görüyorum.

Karaahmetoğlu’nun fotoğrafları: BTG/StellaVonSaldern

Macit Karaahmetoğlu – Federal Meclis Milletvekili (SPD) – 15.06.2023