AB, 5 yılda tarıma 300 milyar euronun üzerinde kaynak sağlayacak

Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkeler, 2023-2027 döneminde tarıma toplam 307 milyar euroluk destek verecek.

Merhaba Haber Merkezi

AB Komisyonu, yeni Ortak Tarım Politikası’nın 1 Ocak 2023’te yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Açıklamada, Komisyon’un üye ülkelerin tamamının tarım stratejik planlarını onayladığına işaret edilerek, “Toplam 264 milyar euroluk AB finansmanı, sürdürülebilir ve sağlam bir tarım sektörüne geçişte Avrupalı çiftçileri destekleyecek, kırsal alanların canlılığını ve çeşitliliğini korumaya yardımcı olacak.” ifadesi kullanıldı.

Üye ülkelerin tarıma yönelik eş finansman ve tamamlayıcı destekler de vereceği anımsatılan açıklamada, 2023-2027 dönemi için çiftçilere ve kırsal topluluklara tahsis edilen toplam kamu bütçesinin 307 milyar euro olacağı kaydedildi.

Açıklamada, doğrudan ödemeler kapsamında her yıl uygun çiftçilere 20 milyar euro temel gelir desteği verileceği belirtildi.

Küçük ve orta ölçekli çiftliklere daha yüksek gelir desteği verileceğine işaret edilen açıklamada, protein içeren ürün ekenlere desteğin artacağı bildirildi.

Açıklamada, tarım politikası fonlarının 98 milyar euroluk kısmının iklim, su, toprak, hava, biyolojik çeşitlilik ve hayvan refahına ayrılacağına işaret edildi.

Genç çiftçilere özel destekler sağlanacak

Genç çiftçilere özel destekler sağlanacağının altı çizilen açıklamada, toplam 8,5 milyar euroluk kamu harcamasının, genç çiftçilerin ilk faaliyet yıllarında kullanımı için sunulacağı belirtildi.

2023’te yürürlüğe girecek yeni tarım politikası; biyoçeşitliliği güçlendirmeyi, çiftçilerin iklime zarar vermeyen ve çevre dostu uygulamalara yönelmesini içeriyor.

Üye ülkeler, kırsal kalkınma bütçesinin en az yüzde 35’ini ve doğrudan ödemelerin en az yüzde 25’ini çevre ve iklim dostu tedbirlere ayıracak.

Doğrudan ödemelerin en az yüzde 10’u küçük ve orta ölçekli üreticileri desteklemek için kullanılacak.

Fiyat veya piyasa dengesizlikleri gibi acil durumlarda kullanılmak üzere 450 milyon euroluk kriz fonu oluşturulacak.

AB toplam bütçesinin yaklaşık üçte biri, tarım politikasına ve bu alandaki desteklemelere ayrılıyor.