Sendika Çalışmalarında Göçmen İşçilerin Yeri

Ulm DİDF derneği; “Sendika çalışmalarında göçmen işçilerin yeri” konulu düzenlemiş toplantıda, sendikal hareket ve işçi mücadelesinde önemli bir yeri olan Yılmaz Karahasan anıldı.

Merhaba (Ulm)

Ulm Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) adına Hüseyin Gülhan açılış konuşmasında: asıl olarak işçi hareketinin bugünü ve geleceği hakkında konuşmak istiyorduk. Ancak, bir çoğumuzun yakında tanıdığı bir sendikacı Yılmaz Karahasan’ı kaybettiğimizi öğrenince toplantımızı iki başlık altında yapmaya karar verdik. Yılmaz Karahasan, İsmail Kahraman ve Ümit Köseoğlu işçilerin gönlünde yaşamaya devam ediyorlar.

Daha sonra, Hayat TV’nin göçün 50. yılı nedeniyle hazırlamış olduğu belgesel niteliğindeki Yılmaz Karahasan ile yapılmış yarım saatlik film izlendi.

Toplantının ikinci bölümünde, kamu emekçileri sendikası ver.di Stuttgart şubesi başkanı Sidar Çarman ile NGG/Gıda sendikası Bavyera yönetim kurulu üyesi Mustafa Süslü sunumlarda bulundular.

Mustafa Süslü, 380 bin üyelerinin olduğunu belirterek, sendikalar bürokratlaşmış, işçiden çok uzak diyerek tepkisel yaklaşmak, istifa etmek doğru değil. İşçilerde sendika bizim ve her şeyi birlikte karar almalıyız bilincini geliştirmemiz gerekir. 15 yıl önce sendikaya üç sekreter alınacaksa bunun ikisi mutlak işyerlerinde öne çıkmış işçiler bir kişide üniversite mezunu şartı aranırdı. Bugün tam tersi olmuş.

Sidar Çarman, devam etmekte olan perakende alanındaki grevler ve geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ver.di kongresindeki gelişmelere, kendi pratiğinde öğrendiği deney ve örnekleri aktardı. İşçilerin birliği ve ortak mücadelesi kazanımlar elde edebilir. Onun için göçmen gençler sendikalarda aktif görev almalılar.

Şiirler okundu ve toplantıya katılanlar söz alarak, Yılmaz Karahasan hakkında ve 1982 yılında büyük ses getirmiş olan Videocolor grevine ilişkin anılarını aktardılar.

Eşit Haklar ve ırkçılığa karşı mücadelede, gençlik çalışmasında Yılmaz Karahasan bizlere büyük bir miras bıraktı. Mücadeleci sendikacılardan öğrenilecek çok şey var denilerek toplantı sona erdi.