Tohum Kültür Merkezi yalnız değildir!

Ulm’da da örgütlü olan Türkiyeli kurumlar, ADGB, AKM, ADHF, AGİF, ATİF ve FED-GEL tarafından yapılan ortak açıklamayla bölgenin örgütlü demokratik göçmen kurumlarından, Tohum Kültür Merkezi, yönetici ve üyelerine yönelik sosyal medya üzerinden açılan sahte hesapla yapılan çirkin saldırı protesto edildi.

Merhaba (Ulm)

Ulm’da ve çevresinde örgütlü olan Türkiyeli devrimci, demokrat, ilerici ve yurtsever kurumlardan ADGB, AKM, ADHF, AGİF, ATİF ve FED-GEL tarafından yapılan, Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF) bünyesinde faaliyet yürüten, Tohum Derneği ile ortak dayanışma açıklaması şöyle:

KAMUOYUNA

Tohum Kültür Merkezi yalnız değildir

2023 yılının son günlerinde, Ulm ve çevresinde örgütlü demokratik göçmen kurumlarından, Tohum Kültür Merkezi, yönetici ve üyelerine yönelik   sosyal medya üzerinden açılan sahte hesapla yapılan alçakça yapılan saldırıyı ADGB-Ulm ve AKM-Ulm olarak kınıyoruz. Bu saldırının tüm birleşik mücadele yürüten ilerici, demokratik kurumlara karşı yapılan bir saldırı olarak görüyoruz.

Devrimci, demokratik Örgütlü kurumlar ve onların üyelerine yönelik saldırı burjuva ve gerici iktidarların ve onların saflarını tercih eden siyasal ve ideolojik olarak düşkünleşmiş işbirlikçi, karşı devrimci birey ve oluşumların tasfiye saldırısının hedefindedir. 

Tohum Kültür Merkezi hem gelmiş olduğu ülkenin, hem de yaşadığı ülkede işçilerin ve ezilenlerin   ekonomik, politik olarak eşitlik ve özgürlük mücadelesini yürüten bir kurum olarak ortak mücadeledeki önemi ve örgütlü mücadeledeki duruşuyla, bugün bu karşı devrimci tasfiye saldırısının hedefinde olmuştur.

Amaç belli, örgütlü olan, taraf olan, sempatizan olan ilerici çevrelerin arasında, alçakça ortaya atılan iddialar etrafında tartışmalar açmaya çalışması, örgütlü kurumların meşrutiyetini tartıştırması, bir bütün olarak devrimci, demokratik kurumu ve çevrelere karşı güvensizlik yaymak istemesidir, bu karşı devrimci tasfiye saldırısı.

Bizler aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak, başta saldırının hedefine alınan Tohum Kültür Merkezi, yöneticileri, üyeleri ve çevresine yönelik yapılan bu alçakça saldırıya karşı her türlü dayanışma içinde olacağımızı, bu iğrenç saldırının kimler ve hangi güçler tarafından yapıldığın takipçisi olacağımızı tüm ilerici kamuoyu ile paylaşıyoruz

Tüm ilerici ve demokratik kamuoyuna çağrımız, bu tür kirli saldırılara karşı itibar etmemeye, fiziki ve sosyal ortamlarımızda demokratik ve örgütlü kurumlara yönelik yıpratma saldırılarına izin vermemeye, açık, şeffaf ve demokratik merkeziyetçi bir yöntemle sorunları ve gelişmeleri birlikte tartışarak çözüm aramaya çağırıyoruz. 

Bu kirli ve alçakça tasfiye saldırılarına karşı, örgütlüyüz, birlikte ve birleşerek daha güçlüyüz,

Tohum Kültür Merkezi yalnız değildir!