17 kurumdan ortak çağrı: Nefret söylemleri ve ayrımcı dil acilen sonlandırılmalı

“Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan sömürüyü ve şiddeti en ağır şekilde yaşayan mültecilerin ötekileştirilmesi ve bir günah keçisi olarak hedef alınması kabul edilemez”

17 iltica ve göç politikaları çalışan kurum ve dernek yayımladıkları ortak açıklamayla toplumdaki gerilimi kontrol edilemez noktaya doğru götüren nefret söylemleri ve ayrımcı dilin sonlandırılması ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin göç ve iltica konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yaptı. 

Ortak açıklamada “Altındağ’da Emirhan Yalçın’ın hayatını kaybetmesinin ardından hızlıca örgütlenen grupların ilçede Suriyelilerin evlerine ve iş yerlerine saldırması, etkili ama sorumsuz kişiler tarafından kışkırtılan mülteci karşıtlığının önlenemez boyutlara ulaşabileceğini gösterdi. Bu linç ve saldırı olayları pandemi sürecinin getirdiği zorluklar, güvenlik endişeleri, ekonomik krizin neden olduğu belirsizlikler ve uzun bir süredir devam eden siyasal ve sosyal gerilimler bahane edilerek göçmenlere yönelik nefret suçlarının, dışlayıcı ifadelerin ve uygulamaların varabileceği noktayı bizlere göstermesi bakımından da ibret olmalıdır. Farklı vesilelerle ve defalarca tekrar edildiği üzere göç günümüz dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Göç her zaman bir sorun olarak deneyimlenmek zorunda değildir. Göçle birlikte ortaya çıkan ve yeni ve çeşitli durumların toplumların değişimine ve gelişimine olanak sağlaması da mümkündür. Bunu belirleyen ise göç alan ülkelerin politikaları ve göç yönetimleridir” denildi.

“SÖMÜRÜ VE ŞİDDETİ EN AĞIR YAŞAYAN MÜLTECİLERİN ÖTEKİLEŞTİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

“Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan ve gündelik yaşamlarında sömürüyü ve şiddeti en ağır şekilde yaşayan göçmen ve mültecilerin ötekileştirilmesi ve bir günah keçisi olarak hedef alınması kabul edilemez. Kalıcı ve sürdürülebilir bir entegrasyon ve göç politikasının eksikliğine ilişkin eleştirilerin, tüm bu süreçlerde mağdur olan göçmenlere ve mültecilere yöneltilmesi, durumu daha da derinleştirmekten öteye geçmeyecektir” değerlendirmelerine yer verilen açıklamada toplumdaki gerilimi kontrol edilemez noktaya doğru götüren nefret söylemleri ve ayrımcı dilin acilen sonlandırılması ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin göç ve iltica konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi istendi. 

İmzacılar:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. Göç Politikaları Uyg. ve Araş. Merkezi, GPM

Göç Araştırmaları Vakfı, GAV

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi IGAM

Maya Eğitim ve Kültür Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Bahçeşehir Üniv. Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi, BAUMUS

Göçmen Dayanışma Ağı/Ankara

İnsan Hakları Gündemi Derneği

Mülteci.net

Bilgi Üniv. Göç Çalışmaları Uyg. ve Araş. Merkezi

Göçmen Dayanışma Derneği

İzmir Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği

Mültecilerle Dayanışma Derneği, Mülteci-Der

Sosyal Hizmetler Uzmanları Derneği (SHUDER) Ankara Şubesi

Göç Araştırmaları Derneği, (GAR)

Hayata Destek Derneği 

Kırkayak Kültür, Sanat ve Doğa Derneği

Koç Üniv. Göç Araştırmaları Uyg. ve Araş. Merkezi, (MİREKOÇ)

(Evrensel)