ATİK’in kampanyası 1 Kasım’da başlıyor: Irkçılık bir düşünce değil suçtur!

Günümüzde ırkçı, milliyetçi politikalarla yükselen faşizm, farklı biçimlerde de olsa dünyanın birçok coğrafyasında hüküm sürmekte. Sistemin içinde bulunduğu mali ve politik kriz, pandemi kriziyle daha üst boyutlara yükselirken, bu durumu fırsata çeviren ırkçı/ sağcı parti ve örgütler, başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok coğrafyasında milliyetçiliği ve ırkçılığı yaygınlaştırırken, bazı ülkelerde yönetim biçimi haline de getirdiler. Bu politikaların sonucu olarak, ırkçı ve faşist hareketler tarafından, göçmenler teşhir edilerek hedef haline getirilmekte ve şiddete maruz bırakılmakta hatta yaşam hakları ellerinden alınmaktadır…  Hanau saldırısı en son olarak hepimizin belleğinde henüz çok taze.

1 Kasım’da başlayacak olan “Irkçılık Bir Düşünce Değil Suçtur!” kampanyamız dört ana başlıktan oluşmaktadır: “Irkçılık Bir Düşünce Değil Suçtur!”, “Avrupa Sağa Kayıyor”, “Siz Orada Olduğunuz İçin Biz Buradayız” ve “Göç Yollarında Binlerce İnsan Hayatını Kaybetmektedir” Bu başlıklar altında Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK) olarak; 1 Kasım’da startını verip, Uluslararası Göçmenler Günü olan 18 Aralık Cumartesi günü bitireceğimiz kampanya ile, göçmenlerin durumuna dikkat çekmek, Avrupa’da gelişen ırkçılığa karşı kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Bu düşmana karşı yerli ve göçmen işçiler olarak ortak mücadeleyi geliştirmezsek, gelecekteki kurban biz olabiliriz.

Bu bağlamda taleplerimiz;

  • Tüm Avrupa ülkelerinde ve dünyada ırkçı ve faşist partiler yasaklansın!
  • Irkçılık ve faşizm, suç kabul edilsin ve cezalandırılsın!
  • Göçmen, mülteci ve yabancılar yasaları kaldırılsın!
  • Göç yolları açılsın!
  • Tüm göçmenler için seçme ve seçilme hakkı önündeki engeller kaldırılarak, siyaset yapma hakkı tanınsın!

Tüm ilerici, göçmen, işçi, kadın, genç ve LGBTİ+’ları kampanyamıza omuz vermeyi mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz!

KAMPANYA MATERYALLERİ:

Kampanya Broşürü DE/TR/FR/ENG/NL

Baskı için Afişler:  Almanca – Fransızca – İngilizce – Hollandaca

Pankart: Almanca – Fransızca – İngilizce – Hollandaca


ATİK-Online