“Nükleer ve gazı yeşil yatırım olarak tanımlamaya karşılar”

Avrupa Parlamentosu (AP) komiteleri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun nükleer enerji ve doğal gaz projelerini sürdürülebilir yatırım olarak sınıflandırma girişimine karşı çıktı.

AP’deki Ekonomik ve Mali İşler Komitesi ile Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi’nin Brüksel’de gerçekleştirdiği ortak toplantıda, AB Komisyonu’nun hazırladığı ve enerji yatırımlarının sınıflandırılmasına ilişkin yeni kurallar içeren mevzuat teklifine ilişkin karar tasarısı görüşüldü.

Söz konusu komitelerin üyesi milletvekilleri, doğal gaz ve nükleer faaliyetlerin çevresel olarak sürdürülebilir yatırım sınıflandırmasına dahil edilmesi planını oy çokluğuyla reddetti.

Milletvekilleri, söz konusu girişimin çevresel açıdan sürdürülebilir ekonomik faaliyetlere ilişkin kriterlere uymadığına karar verdi.

Bu aşamadan sonra karar tasarısı, temmuz ayında yapılacak AP Genel Kurul oturumunda oylanacak.

Süreç hakkında

AB Komisyonu, şubatta üye ülkelerdeki enerji yatırımlarının sınıflandırılmasına ilişkin yeni kuralları içeren mevzuat teklifini açıklamıştı.

Teklife göre, Avrupa’nın iklim hedeflerini yakalamasına katkı sağlayan, çeşitli koşulları yerine getiren gaz ve nükleer projeler, sürdürülebilir yatırım listesine dahil edilecekti.

Ruhsatını 2045’e kadar alan, gelişmiş teknolojileri kullanan, çevreye zarar vermeyen ve atıklarını güvenli biçimde tasfiye edebilecek nükleer enerji santral yatırımları, yeşil ve sürdürülebilir ekonomik aktivite olarak tanımlanacaktı.

İnşaat iznini 2030 yılı bitiminden önce alan, kömürden yenilenebilir enerjiye geçişe katkı sağlayan ve kilovatsaat başına 270 gramdan az karbon emisyonu salan doğal gaz yatırımları da söz konusu sınıflandırmada yer alacaktı.

Bazı ülkeler, çevreciler ve çeşitli sivil toplum örgütleri nükleer ve doğal gazın sürdürülebilir ve yeşil olarak tanımlanmasını AB iklim hedefleriyle çelişkili görüyor ve bunu “yeşil göz boyama” olarak nitelendiriyor, düzenlemeye karşı Avrupa Adalet Divanı’nda yasal süreç başlatmayı planlıyordu.

Mevzuatın reddedilmesi için 11 Temmuz 2022’ye kadar AB Konseyi içinde Birlik nüfusunun en az yüzde 65’ini temsil eden 20 üye ülkenin buna karşı çıkması veya AP milletvekillerinin çoğunluğunun buna onay vermemesi gerekiyor. (AA)