ATİF 40. Genel Kurulu başarıyla gerçekleştirildi

46 yıl önce, Türkiyeli göçmen işçi ve emekçilerin kurduğu Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF) Cumartesi günü 40. Genel Kurulu’nu başarıyla gerçekleştirdi.

Genel Kurul, Mannheim şehrinde, Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK) bünyesinde bulunan ATİF’e bağlı ProMigra Derneği’nin salonunda, saat 12:00’da saygı duruşu ile başladı. Delege tesbiti, divan seçimi ve ATİF adına yapılan açılış konuşmasından sonra, perspektif taslak yazısı bölümüne geçildi.

“Emperyalist Saldırılara Karşı Ortak Mücadeleyi Büyütelim!“ başlıklı ATİK 26. Kongre Siyasi Perspektif Yazısı delegeler tarafında yoğun bir şekilde tartışıldı. Tartışmalarda taslak yazısına dönük eleştiriler ve eksiklikler dile getirildi. Perspektif taslak yazısı, ATİK Kongresi’nde genişletilip tartışmak üzere delegelerin oy çoğunluğu ile kabul edildi. 

Doksan sekiz delegeden altmış iki delegenin katıldığı Genel Kurul, ATİF Yönetim Kurulu’nun sunduğu faaliyet raporu üzerine ciddi tartışmalar yürütüldü. Daha sonra mali ve Denetim Kurulu raporlarının sunumunun ardından raporlar delegeler tarafından onaylandı.

Genel Kurul’da MLPD temsilcisi bir konuşmaya yaparak ATİF’in Almanya’daki mücadelesini selamladı. Enternasyonal Birlik adına gönderilen mesajın okunduğu Genel Kurul’da, ATİK eş başkanı Süleyman Gürcan’da konuşma yaptı.

9 kişiden oluşan yeni Yönetim Kurulu ve 3 kişiden oluşan Denetim Kurulu seçiminden sonra, 23/24 Nisan tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilecek ATİK 26. Kongresi’ne katılmak üzere kırk dokuz delege seçildi.

Başarılı ve coşkulu geçen ATİF 40. Genel Kurul’u dilek ve temenniler bölümünden sonra “Birlik, Mücadele, Zafer. Yaşasın ATİK, YDG, Yeni Kadın“ sloganlarıyla sonlandırıldı.